ОСА - 30.05.2017 г

Списък на присъствали акционери на ОСА-30.05.2017 г.
размер: 416 KB
[СВАЛЯНЕ]30-05-2017 г.
Констативен протокол от ОСА-30.05.2017
размер: 376 KB
[СВАЛЯНЕ]30-05-2017 г.
Публикация на Покана за ОСА - 30.05.2017 г. в Търговския регистъра
размер: 292 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2017 г.
Писмо - публикация на поканата за ОСА в Търговския регистър
размер: 154 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2017 г.
Протокол №2 / 21.04.2017 от заседание на СД
размер: 869 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Протокол № 1 / 16.03.2017 от заседание на СД
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Правила за дейността на Одитния комитет
размер: 140 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Пълномощно за ОСА - 30.05.2017
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Материали за ОСА - 30.05.2017
размер: 138 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Консолидиран годишен доклад за дейността - 2016
размер: 423 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Годишен доклад за дейността - 2016
размер: 396 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Доклад за политиката за възнагражденията -2016
размер: 65 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Доклад на ДВИ - 2016
размер: 1034 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Писмо-покана за ОСА-30.05.2017 - до КФН,БФБ,Обществеността и ЦД
размер: 200 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Покана за ОСА - 30.05.2017
размер: 51 KB
[СВАЛЯНЕ]21-04-2017 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав