ОСА -04.06.2010 г

Списък на присъствали акционери - 04.06.2010 г.
размер: 1281 KB
[СВАЛЯНЕ]04-06-2010 г.
Констативен протокол от ОСА-04.06.2010 г.
размер: 1047 KB
[СВАЛЯНЕ]04-06-2010 г.
Публикация на поканата във в-к "Дневник"
размер: 629 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2010 г.
Публикация на поканата в Търговския регистър
размер: 312 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2010 г.
Доклад за дейността за 2009
размер: 243 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Доклад на ДВИ за 2009 год.
размер: 745 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Приложение №1 към Протокол №2 от заседание на СД
размер: 530 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Протокол №2 от заседание на СД за свикване на ОСА
размер: 2174 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Образец на пълномощно за ОСА-04.06.2010 г
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Материали за ОСА-04.06.2010 г.
размер: 53 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Писмо-покана с приложения
размер: 194 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Покана за ОСА - 04.06.2010 г
размер: 50 KB
[СВАЛЯНЕ]19-04-2010 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав