Уведомление -удължаване срока за изплащане на дивидент за 2010 г. - до 22.06.2012


Изх.№ К 126-36 / 07.10.2011 г.                                 ДО

                                                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                        ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                       ул.»Три уши» №10

                                                                                       ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                      чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                        гр.СОФИЯУ В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 22.06.2012 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав