ОСА - 27.06.2014 г

Списък на присъствали акционери -ОСА-27.06.2014
размер: 439 KB
[СВАЛЯНЕ]27-06-2014 г.
Констативен протокол - ОСА-27.06.2014
размер: 451 KB
[СВАЛЯНЕ]27-06-2014 г.
Вписване на поканата в Търговския регистър
размер: 253 KB
[СВАЛЯНЕ]23-05-2014 г.
Писмо-публикация на поканата в Търговски регистър
размер: 154 KB
[СВАЛЯНЕ]23-05-2014 г.
Свидетелство за съдимост -независим член
размер: 246 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Декларация по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК
размер: 223 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК
размер: 304 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Уведомление по чл.237 от ТЗ
размер: 189 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Протокол №3 / 13.05.2014 г от заседание на СД
размер: 822 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Протокол №2 / 17.04.2014 г от заседание на СД
размер: 376 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Протокол №1 / 25.03.2014 от заседание на СД
размер: 164 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Доклад за прилагане политиката за възнаграждения за 2013 г
размер: 62 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Доклад за дейността за 2013 г
размер: 251 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Отчет на ДВИ за 2013 г.
размер: 1053 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Образец на пълномощно за ОСА-27.06.2014 г
размер: 56 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Материали за ОСА -27.06.2014
размер: 53 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Писмо - покана до КФН, БФБ,ЦД, Общественост -ОСА-27.06.2014
размер: 201 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Покана за ОСА - 27.06.2014 г
размер: 201 KB
[СВАЛЯНЕ]15-05-2014 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав