ОСА - 17.07.2015 Г

Писмо-условия и ред за изплащане на дивидент-2014
размер: 176 KB
[СВАЛЯНЕ]17-07-2015 г.
Писмо - чл.117 и чл.116 ЗППЦК
размер: 157 KB
[СВАЛЯНЕ]17-07-2015 г.
Взети решения на ОСА - 17.07.2015 г
размер: 170 KB
[СВАЛЯНЕ]17-07-2015 г.
Списък на присъствали на ОСА-17.07.2015 -пълномощни и актуални състояния
размер: 1911 KB
[СВАЛЯНЕ]17-07-2015 г.
Протокол ОСА - 17.07.2015 г
размер: 336 KB
[СВАЛЯНЕ]17-07-2015 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав