ОСА - 04.07.2016 г

Писмо-дивидент 2015
размер: 169 KB
[СВАЛЯНЕ]04-07-2016 г.
Писмо - чл.117 ал.1 и чл.116 ал.11 ЗППЦК
размер: 156 KB
[СВАЛЯНЕ]04-07-2016 г.
Пълномощно на акционер -Малинка Лазарова
размер: 491 KB
[СВАЛЯНЕ]04-07-2016 г.
Списък на присъствали акционери на ОСА -04.07.2016
размер: 896 KB
[СВАЛЯНЕ]04-07-2016 г.
Писмо - взети решения на ОСА -04.07.2016
размер: 167 KB
[СВАЛЯНЕ]04-07-2016 г.
Протокол ОСА - 04.07.2016 г
размер: 497 KB
[СВАЛЯНЕ]04-07-2016 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав