ОСА-26.06.2019 г.

Писмо - чл.117, ал.2 от ЗППЦК
размер: 220 KB
[СВАЛЯНЕ]28-06-2019 г.
Списък присъствали акционери - ОСА - 26.06.2019 г. - без лични данни
размер: 383 KB
[СВАЛЯНЕ]28-06-2019 г.
Протокол от ОСА - 26.06.2019 г.
размер: 463 KB
[СВАЛЯНЕ]28-06-2019 г.
Взети решения от ОС-26.06.2019 г.
размер: 242 KB
[СВАЛЯНЕ]27-06-2019 г.
Уведомление - дивидент -2018 г.
размер: 240 KB
[СВАЛЯНЕ]27-06-2019 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав