Извънредно ОСА - 28.12.2012 г.

Списък на присъствали акционери на извънредно ОСА-28.12.2012 г
размер: 499 KB
[СВАЛЯНЕ]28-12-2012 г.
Протокол от извънредно ОСА -28.12.2012 г
размер: 1832 KB
[СВАЛЯНЕ]28-12-2012 г.
Писмо - чл.117 и чл.116, ал.11 ЗППЦК
размер: 153 KB
[СВАЛЯНЕ]28-12-2012 г.
Взети решения от извънредно ОСА-28.12.2012
размер: 155 KB
[СВАЛЯНЕ]28-12-2012 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав