ОСА - 24.06.2013

Констативен протокол -ОСА -24.06.2013
размер: 376 KB
[СВАЛЯНЕ]24-06-2013 г.
Списък на присъствали акционери на ОСА -24,06,2013
размер: 432 KB
[СВАЛЯНЕ]24-06-2013 г.
Обявление в Търговски регистър
размер: 250 KB
[СВАЛЯНЕ]09-05-2013 г.
Обявяване на поканата за ОСА в Търговския регитър
размер: 154 KB
[СВАЛЯНЕ]09-05-2013 г.
Протокол №3 / 25.04.2013 г. от заседание на СД
размер: 711 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Протокол №2 / 12.03.2013 г. от заседание на СД
размер: 180 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Политика за възнагражденията на ХД"Дунав"АД
размер: 123 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Годишен доклад за дейността - 2012 г
размер: 252 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Отчет - ДВИ - 2012 г
размер: 265 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Образец на пълномощно за ОСА - 24.06.2013 г
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Материали за ОСА - 24.06.2013 г
размер: 50 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Писмо -покана до КФН, БФБ, ЦД Обществеността -ОСА-24.06.2013
размер: 196 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Покана за ОСА - 24.06.2013 г
размер: 50 KB
[СВАЛЯНЕ]26-04-2013 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав