ОСА - 17.06.2016 г

Констативен протокол ОСА - 17.06.2016
размер: 415 KB
[СВАЛЯНЕ]17-06-2016 г.
Списък на присъствали акционери на ОСА - 17.06.2016 г
размер: 448 KB
[СВАЛЯНЕ]17-06-2016 г.
Публикация на Покана за ОСА в Търговски регистър
размер: 307 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2016 г.
Писмо - Публикация на покана за ОСА 17.06.2016 в Търговския регистър
размер: 154 KB
[СВАЛЯНЕ]16-05-2016 г.
Декларация по чл.116а,ал.1 и чл.116а,ал.4 от ЗППЦК на Камелия Борисова Лазарова
размер: 472 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Свидетелство за съдимост на Петрин Кръстев Стоянов
размер: 229 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Свидетелство за съдимост на Камелия Борисова Лазарова
размер: 223 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Свидетелство за съдимост на Борис Тодоров Топалски
размер: 300 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Свидетелство за съдимост на Пламен Стефанов Лазаров
размер: 452 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Уведомления по чл.237, ал.3 и 4 от ТЗ от Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Камелия Борисова Лазарова и Петрин Кръстев Стоянов
размер: 208 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД"Дунав"АД през 2015 г.
размер: 64 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Консолидиран доклад за дейността на ХД"Дунав"АД през 2015 г
размер: 240 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Доклад за дейнастта на ХД"Дунав" през 2015
размер: 254 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Отчет на Директора за връзки с инвеститорите през 2015
размер: 966 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Образец на пълномощно за ОСА-17.06.2016
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Материали за ОСА - 17.06.2016
размер: 61 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Протокол №4 / 28.04.2016
размер: 1023 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Протокол №3 / 25.04.2016
размер: 112 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Протокол №2 / 30.03.2016 г от заседание на СД
размер: 194 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Писмо-Покана до КФН,БФБ,ЦД и Обществеността
размер: 205 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Покана ОСА -17.06.2016
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]05-05-2016 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав