ОСА - 27-03-2009

Uslovia_red_za isplastane-divident-2008
размер: 103 KB
[СВАЛЯНЕ]27-03-2009 г.
SA-D-UAS-P
размер: 2024 KB
[СВАЛЯНЕ]27-03-2009 г.
Protokol-27-03-2009
размер: 403 KB
[СВАЛЯНЕ]27-03-2009 г.
Публикация на Поканата във в-к Нощен труд
размер: 411 KB
[СВАЛЯНЕ]16-02-2009 г.
Публикация на поканата за ОСА -27-03-2009 в Търговския регистър
размер: 214 KB
[СВАЛЯНЕ]16-02-2009 г.
Писмо -уведомяване
размер: 164 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Протокол от заседание №3 - за ОСА
размер: 679 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Протокол от заседание на СД №2
размер: 100 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Отчет на ДВИ за 2008
размер: 36 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Отчет за дейността на дружеството за 2008 г.
размер: 225 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Пълномощно за ОСА-27-03-2009
размер: 37 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Материали за ОСА - 27-03-2009
размер: 54 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Покана - ОСА - 27-03-2009
размер: 32 KB
[СВАЛЯНЕ]07-02-2009 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав