ОСА - 25.06.2010

Уведомление по чл.117 и чл.116, ал.11 ЗППЦК-ОСА-25-06-2010
размер: 1834 KB
[СВАЛЯНЕ]25-06-2010 г.
Уведомление за дивидент за 2009 год.
размер: 169 KB
[СВАЛЯНЕ]25-06-2010 г.
Решения от ОСА-25-06-2010
размер: 163 KB
[СВАЛЯНЕ]25-06-2010 г.
Протокол от ОСА-25.06.2010
размер: 862 KB
[СВАЛЯНЕ]25-06-2010 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав