ОСА-10.06.2011 год.

Писмо по чл.117 и чл.116,ал.11 ЗППЦК-ОСА-10-06-2011
размер: 930 KB
[СВАЛЯНЕ]10-06-2011 г.
Писмо-Условия и ред за изплащане на дивидент-2010
размер: 169 KB
[СВАЛЯНЕ]10-06-2011 г.
Протокол от ОСА-10-06-2011
размер: 407 KB
[СВАЛЯНЕ]10-06-2011 г.
Публикация на поканата в Търговския регистър
размер: 279 KB
[СВАЛЯНЕ]11-05-2011 г.
Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД за 2010 год.
размер: 246 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността си през 2010 г.
размер: 717 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Уведомления по чл.237 от ТЗ
размер: 986 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Приложение №1 към Протокол №2 / 27.04.2011 от заседание на СД
размер: 963 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Протокол №2 / 27.04.2011 от заседание на СД
размер: 2184 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Протокол №1 / 28.03.2011 от заседание на СД
размер: 518 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Образец на пълномощно за ОСА-10.06.2011 г
размер: 48 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Материали за ОСА - 10.06.2011 год.
размер: 53 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Писмо-покана до КФН, БФБ и обществеността с приложения
размер: 190 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Покана за ОСА-10.06.2011 год.
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2011 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав