ОСА - 30.06.2012

Списък на присъствали акционери-ОСА-30.06.2012
размер: 120 KB
[СВАЛЯНЕ]30-06-2012 г.
Констативен протокол -ОСА-30.06.2012
размер: 388 KB
[СВАЛЯНЕ]30-06-2012 г.
Протокол №3 от заседание на СД
размер: 513 KB
[СВАЛЯНЕ]29-05-2012 г.
Публикация на поканата за ОСА в Търговския регистър
размер: 253 KB
[СВАЛЯНЕ]21-05-2012 г.
Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД за 2011 г
размер: 251 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността си през 2011 год.
размер: 1017 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Протокол №2 от заседание на СД
размер: 2433 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Протокол № 1 от заседание на СД
размер: 621 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Образец на пълномощно за ОСА -30.06.2012
размер: 50 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Материали за ОСА - 30.06.2012
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Писмо-Покана до КФН,БФБ, Обществеността - ОСА-30.06.2012
размер: 195 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Покана за ОСА - 30.06.2012
размер: 195 KB
[СВАЛЯНЕ]18-05-2012 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав