Извънредно ОСА - 12.12.2012 г

Списък на присъствали акционери -Извънредно ОСА-12.12.2012 г
размер: 422 KB
[СВАЛЯНЕ]12-12-2012 г.
Констативен протокол - Извънредно ОСА-12,12.2012
размер: 327 KB
[СВАЛЯНЕ]12-12-2012 г.
Публикация на поканата за ОСА в Търговския регистър
размер: 239 KB
[СВАЛЯНЕ]07-11-2012 г.
Протокол №4 от заседание на СД за свикване на извънредно ОСА - 12.12.2012 г
размер: 1749 KB
[СВАЛЯНЕ]30-10-2012 г.
Образец на пълномощно за извънредно ОСА-12.12.2012 г
размер: 42 KB
[СВАЛЯНЕ]30-10-2012 г.
Материали за извънредно ОСА-12.12.2012 г
размер: 38 KB
[СВАЛЯНЕ]30-10-2012 г.
Писмо-Покана до КФН,БФБ, Обществеността - извънредно ОСА-12.12.2012
размер: 195 KB
[СВАЛЯНЕ]30-10-2012 г.
Покана за извънредно ОСА - 12.12.2012 г.
размер: 126 KB
[СВАЛЯНЕ]30-10-2012 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав