ОСА - 11.06.2018 г.

Списък присъствали акционери - ОСА-11.06.2018 г.
размер: 413 KB
[СВАЛЯНЕ]11-06-2018 г.
Констативен протокол - ОСА - 11.06.2018 г.
размер: 378 KB
[СВАЛЯНЕ]11-06-2018 г.
Публикация на покана в Търговски регистър
размер: 312 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2018 г.
Писмо - вписана покана в Търговски регистър
размер: 221 KB
[СВАЛЯНЕ]14-05-2018 г.
Декларация по чл.116а, ал.2 и ал.4 - независим член
размер: 306 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Свидетелства за съдимост
размер: 260 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Декларации и съгласие по чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ
размер: 1201 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Уведомления по чл.237, ал.3 и ал.4 от ТЗ
размер: 193 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Препоръка от Одитния комитет за избор на експерт-счетоводител за 2018 г.
размер: 205 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 г.
размер: 469 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Доклад за прилагане политиката за възнаграждения за 2017 г.
размер: 65 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Консолидиран Доклад за дейността за 2017 г.
размер: 427 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Доклад за дейността на ХД"Дунав"АД за 2017 г.
размер: 402 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Отчет за дейността на ДВИ за 2017 г.
размер: 1192 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Образец на пълномощно за ОСА - 11.06.2018 г.
размер: 59 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Писменни материали за ОСА - 11.06.2018 г.
размер: 145 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Протокол №2 / 26.04.2018 г.
размер: 1017 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Протокол №1 / 23.03.2018 г.
размер: 778 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Писмо - покана ОСА до КФН,БФБ,Обществеността,ЦД - 11.06.2018 г.
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Покана за ОСА - 11.06.2018 г.
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]27-04-2018 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав