Общо събрание на акционерите - 12-08-2020 г

Списък на присъствали акционери на ОСА - 12.08.2020
размер: 417 KB
[СВАЛЯНЕ]12-08-2020 г.
Констативен протокол от ОСА - 12.08.2020
размер: 385 KB
[СВАЛЯНЕ]12-08-2020 г.
Писмо - публикувана покана в Търг.регистър
размер: 222 KB
[СВАЛЯНЕ]19-06-2020 г.
Публикация в Търговски регистър
размер: 335 KB
[СВАЛЯНЕ]19-06-2020 г.
Писмо-покана до КФН,БФБ,СД,Общественоста за ОСА - 12-08-2020 г
размер: 274 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Декларация от Валентин Готов
размер: 54 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Декларация от Камелия Лазарова
размер: 237 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Декларация от Клавдия Луканова
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Препоръка от Одитен комитет за избор на одитор за 2020 г.
размер: 195 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Отчет на Одитния комитет за ГФО-2019 и КГФО-2019 г
размер: 445 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2019 г.
размер: 82 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Консолидиран Доклад за дейността - 2019 г
размер: 523 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Годишен доклад за дейността за 2019 г
размер: 493 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Отчет на ДВИ - 2019 г
размер: 62 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Образец на пълномощно за ОСА - 12.08.2020 г
размер: 77 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Писменни материали за ОСА - 12-08-2020 г.
размер: 375 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Протокол №1 от заседание на Съвета на директорите
размер: 1144 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Покана - ОСА - 12-08-2020 г
размер: 274 KB
[СВАЛЯНЕ]15-06-2020 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав