ОСА - 25.06.2015 г

Списък на присъствали на ОСА-25.06.2015 г
размер: 446 KB
[СВАЛЯНЕ]25-06-2015 г.
Констативен протокол ОСА-25.06.2015 г
размер: 364 KB
[СВАЛЯНЕ]25-06-2015 г.
Публикация на поканата в Търговски регистър
размер: 260 KB
[СВАЛЯНЕ]12-05-2015 г.
Писмо - публикация на поканата за ОСА в Търговски регистър
размер: 154 KB
[СВАЛЯНЕ]12-05-2015 г.
Консолидиран доклад за дейността за 2014 г
размер: 243 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Годишен доклад за дейността за 2014 г
размер: 254 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Доклад за прилаганата политика за възнагражденията за 2014 г
размер: 63 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Отчет на ДВИ за 2014 г
размер: 977 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Образец на пълномощно за ОСА -25.06.2015
размер: 57 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Протокол №4 / 04.05.2015 от заседание на СД
размер: 713 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Протокол №3 / 23.04.2015 от заседание на СД
размер: 137 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Протокол №2 / 26.03.2015 от заседание на СД
размер: 572 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Материали за ОСА - 25.06.2015 г
размер: 52 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Писмо-покана до КФН, БФБ,ЦД, Обществе-ОСА-25.06.2015
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Покана за ОСА -25.06.2015 г
размер: 55 KB
[СВАЛЯНЕ]04-05-2015 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав